Konsulttjänster

Generations/Ägarskifte

Ska du överlåta  din fastigheten/företag finns det många möjligheter att göra det på ett sätt som är ekonomiskt gynnsamt – både ur säljarens och den tillträdandes perspektiv – vi hjälper dig att se helheten.

Deklarationer/skatterådgivning

Som skogsägare har du stora möjligheter att påverka din skatt om du planerar långsiktigt. Därför ser vi till ser vi till hela din situation när vi ger skatterådgivning så att skatteutfallet över tid blir så gynnsamt som möjligt för dig och ditt företag.

Fastighetsvärdering

Redovisning och bokslut

Ekonomisk rådgivning

Fastighetsjuridiska frågor

Upplåtelser

Förmedling av jaktmark

Markintrång

Skogsbruksplaner