Fastighetsförmedling

Vi erbjuder engagemang, kompetens och professionell hantering av just ditt försäljningsuppdrag. Med lång erfarenhet i branschen kan vi lotsa dig rätt när du skall avyttra din fastighet. Vi erbjuder en förutsättningslös analys av innehavet, skatteeffekter vid försäljning alternativt fortsatt drift. Då ingen fastighet är den andra lik, på samma sätt som säljarens förutsättningar varierar får du ett skräddarsytt beslutsunderlag.Det kan vara att sälja fastigheten i år eller att driva fastigheten aktivt något år för att höja värdet för dig vid försäljningen.  

Din fastighet och din skattesituation är unik så ta vara på det! 

Vi förmedlar skogsegendomar i hela Norrland och har medlemskap i Mäklarsamfundet.