Ekonomi

Våra förvaltningskunder erbjuds en fullständig ekonomiservice för den skogliga verksamheten och även för övrig verksamhet om sådan finns. För den skogliga verksamheten gör vi löpande bokföring till underlag för bokslut och deklarationen. Vi upprättar  bokslut, årsredovisning och deklarationer helt enligt era önskemål.Vi hjälper dig på ett enkelt sätt att hantera löpande intäkter och kostnader där vi gör bokningarna och du själv attesterar, så att du har full kontroll på vilka transaktioner som utförs. 

Vi erbjuder omfattande ekonomitjänster även för dig som själv förvaltar din skog, se vidare under Konsulttjänster.