Skogsförvaltning – vi föreslår och du beslutar

Dina önskemål och krav bestämmer inriktningen på skogsbruket. Din skogsbruksplan är vår utgångspunkt, där syns de biologiska förutsättningarna i din skog.

Skötselplan för din skog

När ramar och mål för din skog är på plats drar vi upp en långsiktig skötselplan. Den sträcker sig över decennier eller så länge du planerar äga fastigheten. Skötselplanen ligger till grund för din årsbudget, där vi tillsammans med dig fastställer åtgärder under kommande år och vilka intäkter och kostnader de medför.

Arbetsledning och kvalitetssäkring

Åtgärderna i din skog utförs av våra upphandlade entreprenörer. Vi arbetsleder och kvalitetssäkrar arbetet. Och vi sköter kontakterna med de myndigheter och rågrannar som krävs för att genomföra åtgärderna. Vi utför också fältarbeten som markering av rågångar, beståndsgränser, stigar, natur- och kulturhänsyn.

Optimera din virkesaffär

Vid avverkning hjälper vi dig att bjuda ut leveransrotposter på den öppna marknaden. Utifrån dina förutsättningar, rådande virkesmarknad och konjunktur hittar vi den mest lönsamma försäljningsformen för dig.

I vår prisstatistik ser du skillnaden mellan det försäljningspris MittNorr uppnått och det lägsta anbudet.

Vad kostar skogsförvaltningen?

Skogsförvaltningen betalas som en årlig fast avgift beroende på vilka tjänster du väljer. En rörlig avgift per år tillkommer. Den bestäms utifrån hur många hektar skog som skogsvårdas eller hur många kubikmeter som avverkas.

MittNorr har inga dolda påslag. Vi redovisar det vi tar betalt för.

Kontakta oss

Vill du veta vad skogsförvaltning skulle kosta för dig? Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.