Skogliga tjänster

Hos MittNorr får du hjälp med de flesta skogliga tjänster. Du kan ta hjälp av oss med allt från att låta oss vara bollplank till att låta oss ta hela ansvaret för att genomföra åtgärder.

Här är några exempel:

Skogsbruksplan – Vi hjälper dig med nyplanläggning eller uppdatering av äldre planer.

Identifiera åtgärdsbehov – Genomgång av skogen, där vi konstaterar vad som behöver åtgärdas och föreslår tidpunkt för när det ska göras.

Slutavverkning – Vi planerar avverkningen efter dina mål. Upphandlar avverkning och virkesförsäljning. Kvalitetssäkrar utförandet så att utfallet blir som planerat.

Gallring – Vi planerar gallringen för att optimera utvecklingen av skogen. Upphandling av genomförande och virkesförsäljning. Kvalitetssäkring av utförandet.

Försäljning av virke – Val av försäljningsform och förhandling av pris. Vi erbjuder samtliga virkesköpare möjlighet att lämna bud. Du tecknar avtal med virkesköparen på vår inrådan.

Plantering – Planering, upphandling och kvalitetssäkring av arbetet med återplantering. Lyckad föryngring är viktig efter en avverkning.

Röjning – Planering, upphandling och kvalitetssäkring för att optimera resultatet. Vi beslutar om vilka delar som behöver röjas i avdelningen och vilka delar som inte behöver röjas.  

Skogsbilvägar – Planering, projektering och byggnation av nya vägar samt underhåll av befintliga vägar.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur våra skogliga tjänster skulle gynna dig? Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.