Rågångar

Har du kontroll på var dina fastighetsgränser går? Naturen är snabb att ta igen uppröjda rågångar. Växer det ungskogar i ungefär samma ålder på bägge sidorna om en fastighetsgräns, tar det inte många år innan den blivit riktigt svår att hitta. 


Att det går en rågång här är helt omöjligt att se. 


Efter att rågångens läge har fastslagits och att den har blivit uppröjd och uppmärkt ser det ut såhär. Lägg märke till björken i bildens högra kant. 

Har du problem med dina rågångar? Ta kontakt med MittNorr, vi kan hjälpa dig att återta kontrollen!

Posted in Okategoriserad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *