Prisstatistik virkesförsäljning

För dig som enskild skogsägare kan det vara svårt att upphandla och sälja dina avverkningar. MittNorr kan därför hjälpa dig att sälja virket. Vi färdigställer, tillgängliggör och bjuder ut din leveransrotpost (avverkningsrätt) på marknaden. På så vis maximeras värdet vid din försäljning.

Resultat av MittNorrs försäljningar

I grafen här nedan har vi sammanställt MittNorrs sålda slutavverkningar. Den blå kurvan visar de högsta bud vi fick på respektive avverkning och det pris som avverkningarna kom att säljas för. Den röda kurvan visar lägst inkomna bud och den gröna visar differensen. Med andra ord, hur mycket du kan tjäna vid en genomtänkt försäljning av ditt virke.

Kontakta oss

Vill du veta vad skogsförvaltning skulle kosta för dig? Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.