Om Mittnorr

MittNorr Skog & Fastighet AB är ett konsultföretag med heltäckande service för privatpersoner, bolag, kommuner och stiftelser som äger skogsmark. Vi är verksamma huvudsakligen i Jämtlands och Västernorrlands län. Vi har lång och bred erfarenhet av skogsförvaltning, ekonomisk rådgivning och fastighetsfrågor. Som ett av mycket få företag i branschen är MittNorr helt fria från bindningar med virkesköpande bolag.

Vår affärsidé

MittNorr Skog & Fastighet AB bedriver en heltäckande skogsförvaltning som ger alla skogsägare möjligheten att bedriva ett lönsamt skogsbruk. Vi är helt oberoende på virkesmarknaden. Därför kan vi hjälpa våra kunder att i alla lägen sälja deras virke till den virkesköpare som betalar bäst.

Skogsförvaltning på riktigt

MittNorr Skog & Fastighet AB ägs och drivs av Håkan och Erik som tillsammans arbetat med skogsförvaltning i drygt 30 år. Vi har utifrån våra erfarenheter skapat ett tjänsteutbud med skogsförvaltning och fastighetsfrågor som helt utgår ifrån skogsägarens perspektiv.

Håkan Bergstedt Skogsförvaltare

Har jobbat med förvaltning av skogsfastigheter sedan 1995 och ser skogsägande som mycket mer än bara skogsbruk. Har förmågan att se skogen trots alla träd.

Skicka e-post till Håkan »

Telefonnr: +46 (0)72-711 35 01


Erik Svensson Skogsförvaltare

Arbetat med skogsförvaltning i Jämtland och Västernorrland sedan 2002. Ser oröjda ungskogar och igenväxta rågångar som en utmaning och inte som ett problem.

Skicka e-post till Erik »

Telefonnr: +46 (0)72-711 35 02

Kontakta oss

Vill du veta vad skogsförvaltning skulle kosta för dig? Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.