Naturreservat

Har du fått besked om att det finns planer på att bilda ett naturreservat som berör din skogsfastighet?

Det är ett besked som ett antal skogsägare nås av varje år. Det inträffar vanligtvis i anslutning till att en avverkningsamnälan har lämnats in och det innebär att anmälan avslås. Den intäkt som du planerat ta från ditt skogsbruk uteblir och du blir tvingad att ändra dina planer. Om du har mer slutavverkningsbar skog så kanske de kortsiktiga konsekvenserna inte blir så stora, men om det inte finns mer slutavverkningsmogen skog kan du stå inför en utmaning?
Du blir informerad om att inventeringar av skogen skall ske och att det därefter kommer att beslutas om reservatsbildning skall ske. Du får klart för dig att processen kommer att ta lite tid, men om ett reservat bildas så kommer du att få väl tilltagen ersättning för detta. 
Så långt allt väl, men vad händer nu? Vi vet att processen kan ta mellan 5 & 10 år. Vi vet också att det erbjudande om ersättning som erbjuds många gånger inte når upp till rätt nivå. 
MittNorr har stor erfarenhet av att bistå markägare vid reservatsbildningar. Vi kan hjälpa dig att dels snabba på processen och dels säkerställa att ersättningen blir så bra som möjligt. 
Kontakta oss så berättar vi mer. 
Se länk:

https://m.blocket.se/jamtland/Reservatsbildning_eller_Biotopskydd_73735183.htm?ca=3&w=1

Posted in Okategoriserad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *