Investera i skog

Köp skogsmark och få en trygg värdeökning genom tillväxt,  träden växer och virkesvolymen på fastigheten ökar.
Exempelfastighet i Jämtland:

100ha produktiv skogsmark

100m3sk/hektar i genomsnitt, totalt 10 000m3sk

Årlig tillväxt: 4,5m3sk/ha, totalt 450m3sk
Köpeskilling: 250kr/m3sk, totalt 2 500 000kr

Årlig värdeökning genom tillväxt: 450m3sk * 250kr = 112 500kr
112 500kr/2 500 000kr = 4,5% på investerat kapital

Enbart genom trädens tillväxt så får man i exemplet en värdetillväxt som överstiger dubbla bankräntan. Stiger dessutom fastighetspriserna så ökar fastighetens värde ytterligare.
De senaste 10åren har ökningen på fastighetspriserna varit cirka 50% och då Jämtland har bland de lägsta priserna i Sverige så är det troligt att ökningen kommer att fortgå.
Köper man ung/medelålderskogar i områden med högre bonitet än snittet av länet blir värdetillväxten högre, 6-8% årligen inte ovanligt.

Vi hjälper dig att hitta lönsamma fastigheter att investera i.

  

Posted in Okategoriserad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *