Fastighetsfrågor

Som skogsägare kanske du har funderingar kring själva fastigheten och ägandet. MittNorr kan hjälpa dig med den här typen av frågor.

Vi företräder dig mot myndigheter, exploatörer och bråkiga rågrannar. De snälla rågrannarna får du hantera själv.

Några vanliga frågor:

  • Intrång vid tex naturreservat, kraftledning eller väg
  • Upplåtelser vid tex grustäkt eller tomtarrende
  • Jaktarrenden vet du vad jakten är värd?
  • Fastighetstaxering, Skatteverket
  • Överlåtelser vid köp eller försäljning av fastighet, gåva eller arv.
  • Fastighetsjuridik alla övriga frågor av fastighetsjuridisk karaktär

MittNorr samarbetar  med LRF-Konsult i Östersund. Det betyder att de bistår oss med mer kvalificerade fastighetsfrågor.

Kontakta oss

Vill du veta vad skogsförvaltning skulle kosta för dig? Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.