Gissa spåret

Mitt ute i skogen i Strömsunds kommun, två kilometer från närmsta väg hittade detta. Vem är den skyldige?
Den som först kommer på det vinner en lunch på Lime i Östersund med MittNorrs ledningsgrupp.

Riktigt bra jakt

MittNorr har fått i uppdrag av en kund att hitta en arrendator till en jaktmark i Borgvattnet. Arrendet medför en fullvärdig plats i ett jaktlag som förfogar över dryga 5000 hektar. Tillgången på älg och björn är bra. Där finns också goda möjligheter till att lära känna några av de spöken som huserar i Borgvattnets gamla prästgård. https://www.blocket.se/jamtland/Algjakt_i_Jamtland__Storoxarnas_rike_78293886.htm?ca=11&w=3

Västgård Game Fair

MittNorr kommer att vara representerade på Västgård Game Fair i natursköna Kall 28-30/7-2017. Huvudsakligt fokus kommer dels att ligga på Köp av skogsfastighet; varför? Och hur kan man gå tillväga? Dels på Intrång; Hur kan jag säkerställa att ersättning och villkor blir bästa möjliga när någon vill bilda naturreservat, bygga vindkraft eller nån annan typ av ofrivilligt intrång på min mark. 

Titta in i vår monter för en pratstund. Vi pratar inte bara skog. Vi kan även tänka oss att resonera om vilket år tidernas bästa melodifestival gick av stapeln? Eller, vilket är det bästa rökta fläsket för kalla dar på älgpasset?

På bilden syns Erik, mitt i ett hårt arbetspass med att prova ut de optimala profilkläderna att använda i Västgård. 

Väl mött på Västgård Game Fair! 

Naturreservat

Har du fått besked om att det finns planer på att bilda ett naturreservat som berör din skogsfastighet?

Det är ett besked som ett antal skogsägare nås av varje år. Det inträffar vanligtvis i anslutning till att en avverkningsamnälan har lämnats in och det innebär att anmälan avslås. Den intäkt som du planerat ta från ditt skogsbruk uteblir och du blir tvingad att ändra dina planer. Om du har mer slutavverkningsbar skog så kanske de kortsiktiga konsekvenserna inte blir så stora, men om det inte finns mer slutavverkningsmogen skog kan du stå inför en utmaning?
Du blir informerad om att inventeringar av skogen skall ske och att det därefter kommer att beslutas om reservatsbildning skall ske. Du får klart för dig att processen kommer att ta lite tid, men om ett reservat bildas så kommer du att få väl tilltagen ersättning för detta. 
Så långt allt väl, men vad händer nu? Vi vet att processen kan ta mellan 5 & 10 år. Vi vet också att det erbjudande om ersättning som erbjuds många gånger inte når upp till rätt nivå. 
MittNorr har stor erfarenhet av att bistå markägare vid reservatsbildningar. Vi kan hjälpa dig att dels snabba på processen och dels säkerställa att ersättningen blir så bra som möjligt. 
Kontakta oss så berättar vi mer. 
Se länk:

https://m.blocket.se/jamtland/Reservatsbildning_eller_Biotopskydd_73735183.htm?ca=3&w=1

Påskpromenad

Tar en liten promenad med min valp på långfredagens eftermiddag. Bra koppelträning att gå i en röjskog. Det är inte alls mycket snö, fast vi befinner oss två mil nordväst om Kall, mer eller mindre inne i fjällvärlden. Hittar ett litet fällhorn som tinat fram.Orrspelet är i full gång, hör det rullande kuttret på avstånd. Som vanligt är det nästan hopplöst att få en uppfattning om hur långt bort dom håller till och spelar. Passerar ett område som legat i skuggan så att det ligger lite pudersnö på marken. Där har orrarna spelat i morse. Det syns tydligt att orrtuppen gått omkring med uppspärrade stjärtfjädrar och släpat vingarna i snön. Följer en rågång och kan konstatera att de påskgula Kebastolparna syns oerhört bra. Men av nån anledning hittar man ofta liggande på marken mer eller mindre sönderbrutna. Kan det vara så att älgarna gillar att härja med dem? Med detta vill vi på MittNorr önska er en riktigt trevlig påsk🐥🐥

Rågångar

Har du kontroll på var dina fastighetsgränser går? Naturen är snabb att ta igen uppröjda rågångar. Växer det ungskogar i ungefär samma ålder på bägge sidorna om en fastighetsgräns, tar det inte många år innan den blivit riktigt svår att hitta. 


Att det går en rågång här är helt omöjligt att se. 


Efter att rågångens läge har fastslagits och att den har blivit uppröjd och uppmärkt ser det ut såhär. Lägg märke till björken i bildens högra kant. 

Har du problem med dina rågångar? Ta kontakt med MittNorr, vi kan hjälpa dig att återta kontrollen!

Investera i skog

Köp skogsmark och få en trygg värdeökning genom tillväxt,  träden växer och virkesvolymen på fastigheten ökar.
Exempelfastighet i Jämtland:

100ha produktiv skogsmark

100m3sk/hektar i genomsnitt, totalt 10 000m3sk

Årlig tillväxt: 4,5m3sk/ha, totalt 450m3sk
Köpeskilling: 250kr/m3sk, totalt 2 500 000kr

Årlig värdeökning genom tillväxt: 450m3sk * 250kr = 112 500kr
112 500kr/2 500 000kr = 4,5% på investerat kapital

Enbart genom trädens tillväxt så får man i exemplet en värdetillväxt som överstiger dubbla bankräntan. Stiger dessutom fastighetspriserna så ökar fastighetens värde ytterligare.
De senaste 10åren har ökningen på fastighetspriserna varit cirka 50% och då Jämtland har bland de lägsta priserna i Sverige så är det troligt att ökningen kommer att fortgå.
Köper man ung/medelålderskogar i områden med högre bonitet än snittet av länet blir värdetillväxten högre, 6-8% årligen inte ovanligt.

Vi hjälper dig att hitta lönsamma fastigheter att investera i.

  

Julerbjudande

Har du en skogsbruksplan som behöver uppdateras?Under januari bjuder vi på halva kostnaden för det arbetet.

Planens tillväxt framräknas, utförda åtgärder ajourförs, justering av avdelningsgränser i kartan och kontroll av volymen gentemot laserscannat material.

Planen levereras både digitalt och i pappersform med färska flygbilder som bakgrund.

Hör av er till oss för offert.
  
Erbjudandet gäller till och med 2016-01-31