Fastighetsgränser och rågångar

Vi hjälper dig hitta den exakta fastighetsgränsen. Med hjälp av avancerad utrustning och erfarenhet kan vi fastslå rågångens läge kostnadseffektivt och säkert. Vi letar också upp fasta markeringar som styrker var gränsen går.

När rågångarna är väl synliga i skogen så undviker du problem som överavverkning och konflikter med rågrannar.

Med dagens GPS:er och digitala kartor är det enkelt att ta reda på ungefär var en gräns går i skogen. Men att exakt hitta gränsen kan vara svårt eftersom det är fasta markeringar som rösen och rör som är juridiskt bindande. Anlita oss om du behöver fastställa var rågångarna går.

MittNorr hjälper dig att:

  • Lokalisera en igenvuxen rågång. Vi letar upp rösen, fastslår exakt var gränsen går och markerar med snitselband. Till hjälp har vi en avancerad DGNSS-utrustning och Lantmäteriets arkiv.
  • Röja en rågångsgata. Vi röjer en väl synlig 1,5 - 2 meter bred gata längs den fastslagna gränsen.
  • Göra permanenta markeringar. Vi målar kantträd längs den uppröjda rågångsgatan och sätter upp glasfiberstolpar längs rågången.
  • Vad kostar det? Kostnaden varierar beroende på hur svår rågången är att identifiera. De flesta rågångar där alla ovanstående tre steg ingår kostar mellan 10 och 15 kr per meter. Den kostnaden delas normalt mellan berörda markägare.

Kontakta oss

Vill du veta vad skogsförvaltning skulle kosta för dig? Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.